6 Jul

การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

ว่ายน้ำ คือ กีฬาชนิดหนึ่งที่เคลื่อนไหวร่างกายใต้น้ำ มีประโยชน์ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงทำให้หลายคนนิยมว่ายน้ำเพื่อดูแลสุขภาพ โดยทักษะเบื้องต้นที่ใช้ในการว่ายน้ำไม่มีอะไรมาก เพียงแค่รู้จักเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธี อย่างเช่น การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ท่าว่ายน้ำเบื้องต้นที่ง่ายที่สุด

การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ท่าเบื้องต้นที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี หลักการสำคัญของการว่ายน้ำแค่เคลื่อนไหวร่างกายให้ถูกวิธี ก็สามารถว่ายน้ำท่าต่างๆได้ โดยเบื้องต้นแล้ว ควรฝึกว่ายท่านี้ให้คล่องแคล่วก่อนเริ่มฝึกท่าหรือทักษะอื่นๆในขั้นสูงต่อไป

ท่าฟรีสไตล์ (Craw Stroke) คือ ท่าว่ายน้ำพื้นฐานที่หลายคนให้ความนิยม ฝึกฝนเป็นประจำ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์มีดังนี้

  1. การวางตัวให้ถูกท่า คือ นอนคว่ำก้มหน้ามองพื้นสระ ให้ตัวขนานกับระดับน้ำ สะโพกคงอยู่ที่ผิวน้ำเพื่อรักษาสมดุลและความเร็วในการว่าย ขณะที่แขนจ้วงน้ำให้ศีรษะอยู่ตรงกลางจนหายใจเข้าเต็มที่ การเคลื่อนไหวทุกส่วนควรเป็นไปตามธรรมชาติ
  2. การจ้วงน้ำ คือ ให้แขนข้างใดข้างหนึ่งผายไปข้างหลัง พร้อมงอข้อศอกไปทางด้านหลัง แล้วจ้วงมาข้างหน้าให้ได้มากที่สุด ส่วนอีกข้างให้ผายไปข้างหลัง ขนานกับลำตัว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจ้วงไปข้างหน้า สลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยอาศัยแรงจากหัวไหล่ มือที่จ้วงให้เรียงติดกัน 5 นิ้วพร้อมงอเล็กน้อย
  3. การผายไปข้างหลัง คือ เมื่อจ้วงน้ำมาข้างหน้าเรียบร้อยให้กางแขนออกจากลำตัวประมาณ 120 องศา แล้วผายไปข้างหลัง หากต้องการความเร็ว ขณะผายไปข้างหลังให้ยกศอกสูง แต่ต้องใช้งานกล้ามเนื้อหน้าอกค่อนข้างหนัก จึงขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วย
  4. การเตะขา คือ ให้เตะขาสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของแขน โดยเน้นการเตะขาถี่ เพื่อควบคุมความสมดุลของร่างกาย และยังช่วยเพิ่มความเร็วในการว่ายได้ด้วย
  5. การหายใจ โดยเฉลี่ยแล้วมีการหายใจทุกๆ 3 Stroke คือ
  • ให้หายใจเข้าทางปาก อย่างเต็มที่และรวดเร็ว
  • ขณะที่หน้าพ้นน้ำขึ้นมาหายใจ ควรหันหน้าขึ้นมาเพียงครึ่งหน้าเท่านั้น เพื่อรักษาความเร็วในการว่าย
  • เมื่อต้องการหายใจ ให้หันข้างขึ้นมาหายใจ ไม่ควรเงยขึ้นมาทั้งหน้า
  • จังหวะในการหายใจ ควรหายใจเข้า-ออกให้สัมพันธ์กับการว่ายน้ำ คือ หายใจออกในช่วง Strokeที่ 3 หายใจเข้า ให้หันหน้าไปทางซ้าย เมื่อแขนซ้ายกำลังยกเหนือน้ำเตรียมจ้วงไปข้างหน้า หรือ หันหน้าไปทางขวา เมื่อแขนขวากำลังยกเหนือน้ำเตรียมจ้วงไปข้างหน้า

สำหรับผู้ที่สนใจในกีฬาว่ายน้ำ ศิลปะการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นจากการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ สามารถฝึกตามได้ง่ายๆ เป็นท่าที่มีประโยชน์สามารถช่วยเหลือตนเองขณะเกิดอุบัติเหตุทาน้ำ สำหรับผู้ที่มีทักษะเบื้องต้นอยู่แล้ว สามารถนำไปเป็นความรู้พื้นฐานต่อยอดต่อไป